Word crimes

Hoewel het uiteindelijk altijd gaat om inhoud en zeggingskracht, onderschrijf ik van harte dit onstuitbare pleidooi voor verzorgd taalgebruik. Mocht u na 3.45 minuten (of eerder) nattigheid voelen, huur dan eens een pro in als coach of eindredacteur.