Word crimes

Hoewel het uiteindelijk altijd gaat om inhoud en zeggingskracht, onderschrijf ik van harte dit onstuitbare pleidooi voor verzorgd taalgebruik. Mocht je na 3.45 minuten (of eerder) nattigheid voelen, dan weet je me te vinden.